Linnavara valitsemine

Linnavara valitsemise kord on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 31 (edaspidi kord). 

Kord määrab kindlaks linna omandis oleva vara (edaspidi linnavara) valitsejad ning linnavara valitsemise alused. Linnavaraks on Tallinna linnale kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o. asjad ning rahaliselt  hinnatavad õigused ja kohustused.

Linnavara valitsejaks on linna ametiasutus, kelle bilansis või kelle haldusalas tegutseva linna asutuse bilansis vastav linnavara on.

Linnavara valitsema volitatud asutused on linna asutused, kellele Tallinna Linnavalitsuse õigusaktidega ettenähtud korras on linnavara valitseja oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

Linnavara kasutatakse:

  • avalikuks otstarbeks;
  • linna valitsemiseks;
  • tulu saamiseks.


 Lehekülge haldab
Toomas Palm
Tel 640 4659
Toomas.Palm@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 23.04.2018