Linnavara võõrandamine

Linnavara võõrandamise kord on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33  (edaspidi kord).

Kord reguleerib linnavara võõrandamist. Võõrandamise all mõistetakse linnavara tasu eest või tasuta andmist teise isiku omandisse. Linnavara võib võõrandada, kui:

  • vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks;
  • vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks;
  • vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  • vara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või kaubandusesinduste tarbeks;
  • võõrandamine on ette nähtud seaduses või linnavolikogu õigusaktidega sätestatud korras.

 

Linnavara võib võõrandada avaliku enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras. Linnavolikogu otsusel võib linnavara võõrandada ka muul viisil.

 Lehekülge haldab
Toomas Palm
Tel 640 4659
Toomas.Palm@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 23.04.2018