Majanduse infotunnused

Asutuse eelarve jaguneb tuludeks ja kuludeks.

Iga tulu- ja kulurida omakorda koosneb fondist (tellimus) ja kohustusühikust (konto).

Siit leiate tabeli, mille lehed on jaotatud tulude fondideks, kulude fondideks,kohustusühikuteks ja investeeringute fondideks.

Siit leiate linna kontoplaani ja kontoplaani selgitused.

Lisainfo:

Viimati muudetud: 17.06.2019