Pakkumuste esitamise tähtajad

Hankija peab jätma pakkujatele pakkumuste esitamiseks mõistliku tähtaja. Minimaalsed võimalikud tähtajad sätestab riigihangete seadus.

Pakkumuste esitamise minimaalsed tähtajad lihthankes ja avatud hankemenetluses (RHS § 125 lg 4 ja § 93 lg 1).

Menetlusliik

Hanke liik

Pakkumuse esitamine
(e-hange)

Pakkumuse esitamine
(mitte e-hange)
 

Lihthange

Asjad ja teenused

5 tööpäeva

5 tööpäeva

Ehitustööd

15 päeva

15 päeva

Avatud hankemenetlus

Asjad ja teenused

15 päeva

20 päeva

Ehitustööd

25 päeva

25 päeva

Viimati muudetud: 23.04.2018