Personalijuhtimine


Kontaktid (kuraatorid, personaliarvestajad ja finantstöötajad)

Ava tabel, lahtris B2 vali oma asutuse nimetus ning lahtris kuvatakse asutusele määratud kontaktid.

Eeskirjad ja korrad

Töötasustamine

  • Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus nr 6
  • Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted Tallinna linnapea 7.03.2014 käskkiri nr PO-1/51      

Juhendmaterjalid

Lepingute sõlmimine, näidised

Personalitöö vormid ja blanketid

Personalitöös kasulikud lingid

 

Algusesse 

Lehekülge haldab personali- ja dokumendihalduse osakond
Kadi Pilv
Juhtivspetsialist

Viimati muudetud: 11.10.2018