Pressiteate kirjutamine

Pressiteade on uudise vorm, millega soovitakse tagada uudise laiem levik ajakirjanduse vahendusel. Kuna ajakirjanikud saavad sadu pressiteateid päevas, on saatja ülesanne koostada nähtav, põnev ja arusaadav pressiteade. 

Sama eeldatakse ka Tallinna Haridusameti kodulehel avaldamiseks mõeldud tekstide puhul. 

  

Pressiteate ülesehitus

 1. Selge ja huvitav, tähelepanu köitev pealkiri (mitte "Pressiteade”)
 2. Juhtlause/ juhtlõik vastab küsimustele: Kes? Mida? Millal? Kus?
 3. Uudist täpsustav info, mis laiendab juhtlauset
 4. Ilmestav ja selgitav tsitaat sündmuse korraldajalt või tuntud isikult
 5. Kontaktisiku andmed lisainfo saamiseks
 6. Sündmust kajastav veebiaadress (kui on)

Loe juurde: Pressiteade sellest, kuidas koostada pressiteadet 

    

Uudiskriteeriumid

Enne pressiteate kirjutamist mõtle, mitu uudiskriteeriumit on planeeritava teate puhul täidetud. Kui kõik seitse, asu kiiresti kirjutama, kui 1-2, mõtle läbi, kas tasub teksti meediale saata, küll aga võib see sobida nt oma asutuse kodulehele. 

 • Värskus
  Sündmus, mis leidis aset nüüd. Tavapraktikas täna või homme. Eile aset leidnud sündmus ei ole kindlasti enam värske. Online meedia võidukäik lähendab uudise säilivusaega veelgi, kohati vaid mõne tunnini.

Aastaraamatu mõttes ei ole see kriitilise tähtsusega, küll aga on see oluline kodulehel või sotsiaalmeedias avaldatu osas.

 • Päevakajalisus
  Sündmus või fakt, mis on aktuaalne seoses meedias samaaegselt laialt käsitletavate teemadega. Näiteks 1. septembril on päevakajaline kõik, mis on seotud kooli ja lastega. Novembri lõpus ja detsembris on tähelepanu keskmes jõulud ja pereväärtused. Tänases meediapildis on juhtiv roll ülemaailmsel majanduskriisil.

Ka hariduse aastaraamatusse valime lugusid, mis sellel aastal eriti tähtsad tunduvad, näiteks laulu- ja tantsupeoga, üleriigilise teema-aastaga või haridusalal seatud prioriteetidega seonduv.

 • Konfliktsus
  Konflikt tähendab muutust või vastuolu. Enne ei olnud, nüüd on. Nemad arvavad ühte, meie arvame teist. Mingil määral konfliktsust peab olema sees igas uudises. Konflikt võib seega eksisteerida väga erineval tasemel alates sõjast kuni „vanade heade aegade” meenutamiseni.

Hariduse aastaraamatu mõistes vaatleme "konfliktina" näiteks muutusi - uut moodi õppimist, uuendatud õpikeskkonda jne. 

 • Prominentsus
  Toimunud sündmusega on seotud üks või mitu avaliku elu tegelast. Kui konverentsil esineb mõni maailmakuulus lektor või kui kinnisvarafirma kutsub uue maja müügipäevale esinema mõne tuntud laulja, lisab see kindlasti sündmusele uudisväärtuslikkust. Vahet tuleb teha kas tegu on inimestega, kes on kuulsad, sest nad on kuulsad, või inimestega, kes on tuntud oma tööde ja tegude pärast.

Kui teie asutust külastab näiteks Eesti president, Taani kuninganna või Inglise kroonprints, on kahtlemata tegu prominentse sündmusega.

 • Emotsionaalne (ja geograafiline) lähedus 
  Inimestele on olulisemad sündmused, mis toimuvad nendele tuttavates paikades või tuttavate inimestega. Kui Indias suletakse mõni kool, on see märksa vähem huvipakkuv kui uudis selle kooli sulgemisest, kus lugeja ise õppinud on. Geograafiliselt ja emotsionaalselt lähedaste sündmustega suudavad inimesed rohkem samastuda.

Lastega seonduv tekitab juba iseenesest emotsioone, kuid hariduse aastaraamatus leiavad koha näiteks heategevuse või heade tegudega seotud lood, (õpi)laste (ja ka õpetajate) suured saavutused, meie sisemist ilu rikastavad sündmused jne.    

 • Mõju
  Kui info mida planeerite edastada mõjutab paljude inimeste igapäevaelu ja otsuseid, on see kindlasti uudisväärtuslik. Uue kaupluse avamine on kindlasti tore, aga see ei mõjuta just paljusid. Uute maksude kehtestamine aga kindlasti. Mõju on eelkõige nendel sündmustel, millega inimestel tuleb paratamatult kokku puutuda.

Aastaraamatu mõistes on mõjukad näiteks lood projektidest-tegevustest, millest on teistel õppida, laiapõhjalistest sündmustest, kuhu on kaasatud ka teised haridusasutused jne.

 • Erakordsus
  Erakordsed on need asjad, mida tavaliselt ei juhtu. Et koer hammustab inimest on üsna tavaline, kui aga inimene hammustab koera, siis on see erakordne. Erakordsust tuleb vaadelda siiski väga suures plaanis, sest valdkondlik erakordsus ei ületa tavaliselt tavameedia tähelepanu, kuid võib siiski huvipakkuv olla erialaajakirjandusele.

Aastaraamatusse sobivad lood, mis räägivad ettevõtmistest, mis väljuvad igapäevastest raamidest ning mis erinevad teiste haridusasutuste tegemistest. 

  

Kuhu pressiteade saata 

Haridusega seotud teemasid kajastavad aeg-ajalt kõik Eesti suuremad päeva- ja nädalalehed ning mitmed kohalikud ajalehed, samuti raadio ja televisiooni erinevad kanalid.

Olenevalt uudisväärtusest tasub info saata:

 • üleriigilistesse meediakanalitele, näiteks:

Eesti Päevaleht mail@epl.ee
Postimees online@postimees.ee
Delfi press@delfi.ee
BNS bns@bns.ee
ERR Aktuaalne Kaamera ak@err.ee
ERR Uudisteportaal uudised@err.ee
TV3 Uudised uudised@tv3.ee
Kanal 2 uudis@kanal2.ee
jt

 • ja/või kohalikele meediakanalitele:

Tallinna TV info@tallinnatv.eu
Raadio Kuku kuku@kuku.ee
Pealinn pealinn@tallinnlv.ee
jt

   

Kasulikud lingid

Algusesse

 

Viimati muudetud: 04.12.2020