Tallinna hariduse aastaraamatu koostamisest

Tallinna hariduselu aastaraamatut koostatakse alates 2008/09. õppeaastast, esimene raamat ilmus 2010. aasta jaanuaris. 2017/18. õa aastaraamat saab olema kümnes. Ilus kingitus Eesti saja aasta juubeliks!

Tallinna hariduselu aastaraamatu koostamise peamiseks eesmärgiks on lähiajaloo jäädvustamine õppeaasta olulisemate sündmuste kaudu ning silmapaistvamate õpilaste, haridustöötajate ja -asutuste tunnustamine nende tegevuse kajastamisega raamatus.

Kõrvaleesmärgid

 • Erinevatel kodulehtedel ja portaalides laiali olev temaatiline info on koondatud ühte allikasse.
 • Haridusasutused saavad kasutada aastaraamatut metoodilise materjalina huvitavate ideede saamiseks. 

Kasu haridusasutustele

Kaastöö saatmine Tallinna hariduse aastaraamatu koostamiseks on lasteaiale, koolile või huvikoolile hea võimalus enda tegevuse tutvustamiseks kolleegidele, laiemale avalikkusele ja ka haridusametile.


Peamised teemad

Sisu koostamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti põhiväärtustest (koostöö, kompetentsus, eesmärgipärasus, usaldusväärsus, hoolivus). 

2017/18. õa raamat keskendub Eesti sajandijuubelile. Olulisemad teemad on veel Tallinna alusharidus 100 ning MÕK koolis ja lasteaias.

Asutuste tasandil kajastatakse:

 • ülelinnalise ja laiema väärtusega või erilisi ja omanäolisi sündmusi / projekte / statistikat
 • ülelinnalist ja -riigilist ning rahvusvahelist tunnustust, saavutusi

Ühe asutuste piiresse jäävatest sündmustest jõuavad raamatusse need, mis paistavad silma erakordsuse, uudsuse ja omanäolisuse poolest või on hea praktika näideteks teistele asutustele.  

Isikute tasandil kajastatakse:

 • ülelinnalist ja -riigilist ning rahvusvahelist tunnustust, saavutusi  
 • erakordne tegu, mis on tehtud laste/õpilaste heaks või haridussüsteemi edendamiseks

Oodatud on järgmine info:

 • Eesti sajandijuubeliga seonduv 
 • MÕK (muutunud õpikäsitlus) - uutmoodi ja huvitav õppimine ja õpetamine koolis ja lasteaias
 • Laste, õpilaste ja õpetajate saavutused üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil  
 • Eriti omanäolised üritused asutuses, mis võiksid pakkuda laiemat huvi 
 • Rahvusvaheline tegevus
 • Head teod, heategevus
 • Asutuste juubelid (kajastatakse kuni viie selle õppeaasta vanima lasteaia ja kooli juubeleid)
 • Muu, mida asutus oluliseks (erakordseks, teistele kasulikuks) peab

Ootused tekstidele

Tekst on seotud ühtseks tervikuks (pealkiri, sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). 

 • Tekst saadetakse World´i failina.
 • Lugu vastab küsimustele: mis? millal? kus? kes? kuidas? (miks?, mis saab edasi?);
 • Loo pikkuseks on ligikaudu 1800–2000 tähemärki  ehk ligikaudu ¾ A4 (lühem võib olla, kuid 1-3 lauset jääb siiski väheks);
 • Tekstis avaldatud nimed on kontrollitud ja õiged 
 • Tekst on võimalikult korrektselt vormistatud;
 • Lugu on varustatud autori nimega;
 • Kui lugu illustreerib video, pildigalerii või oluline lisainfo, on vajalik sellele viitav veebiaadress (QR koodi jaoks);
 • Lugudes laste, õpilaste, õpetajate ja asutuste saavutustest kirjutades tuleb alati ära tuua esikoht - ka siis, kui info saatnud asutus tuli 2. või 3. kohale (3. koha puhul kogu esikolmik).

NB! Toimetusele saadetud algmaterjali õigsuse (sh nimed) eest vastutab autor (saatja).

Tekst asutuse juubelist sisaldab järgmist infot:

 • Millal ja kus juubelit tähistati
 • Asutuse koht haridusmaastikul täna (nt laste ja õpetajate arv, eripära, ebatraditsioonilised suunad jt huvitavad faktid)
 • Mida huvitavat/omanäolist juubeliüritustel tehti (kas alustati mingit uut traditsiooni vms)

Haridusameti kodulehel juba avaldatud lugusid ei ole enam vaja saata (v.a juhul, kui neile on uut infot lisada).

Kaasautoritelt saabunud tekstide põhjal teeb lõpliku valiku toimetus. Eelistatud on sisukad, korrektselt vormistatud ja trükikõlbuliku fotoga varustatud lood, mis on saabunud tähtaegselt.

Algusesse

Ootused fotodele

Ühe teksti juurde võib saata max 2 trükikõlbulikku fotot JPG failidena (resolutsioon 1200 ja enam, 2-3 Mpix, alates 1MB).

 • Piltide eelvalik on saatja poolt tehtud!
 • Pildifailid märgistada täpsustavate sõnadega (mitte 3765_JPG või Malle või Jüri, vaid nt Mustamäe V laulupidu; Krõf võitja Malle Piibeleht; Kristiine LA rattavõistlus). Puudulikult tähistatud fotod võivad aastaraamatust välja jääda, kuna nende sisu ei ole võimalik tuvastada. 
 • Varustatud autorite nimedega (kui on teada) või viitega kogule, kust foto pärineb.
 • Asutuste juubelite juurde võiks võimalusel saata ajaloolised hoonete pildid (koos kinnitusega kasutusõiguse kohta), mida raamatus tänapäevastega kõrvutada.
 • Piltide kvaliteet on oluline! Uduseid ja liiga väikese formaadiga pilte raamatusse trükkida ei saa.

NB! Palume mitte saata

 • linke pilves olevatele kataloogidele (põhjus: palju erinevaid keskkondi, kust allalaadimine on sageli aeganõudev või eeldab programmi allalaadimist, pole tehtud piltide eelvalikut ning pandud failidele märksõnu)
 • Word´i või PDF-i kleebitud pilte!

NB! Fotode saatja vastutab, et fotode avaldamiseks aastaraamatus on olemas autori nõusolek (kasutusõigus).

Algusesse

Tähtajad

Raamatu materjalide kogumine ja toimetamine algab õppeaasta alguses ning kestab selle lõpuni. Raamat ilmub traditsiooniliselt detsembris.

Info sündmustest / projektidest / jne, mida asutus soovib aastaraamatus kajastada, tuleb saata hiljemalt selle toimumise kuu viimasel päeval

Kui on soovi avaldada lugu ka haridusameti kodulehel, tuleb lugu saata (korrektselt vormistatuna) hiljemalt sündmusele järgneval päeval.

Lõpptähtaeg on jooksva õppeaasta 20. mai, hilisemad saadetised arvesse ei lähe (v.a sündmused, mis toimuvad vahemikus 20. mai kuni 31. august).


Kuhu infot saata? 

Kui info on mõeldud aastaraamatusse, saata see aadressile aastaraamat@haridus.ee 

NB! Info, mida soovite jooksvalt avaldada Tallinna Haridusameti kodulehel, on (samadel tingimustel) oodatud aadressile leini.jyrisaar@tallinnlv.ee    

Algusesse  

7 Omal viisil.JPG 8 Me õpime kõikjal.JPG 9 Õppides suureks.PNG

Lisainfo:

Leini Jürisaar
leini.jyrisaar@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 22.05.2018