Tervisekaitse valdkonda reguleerivad dokumendid

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (Sotsiaalministri määrus nr 8, 15.01.2008)

Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele (Vabariigi Valitsuse määrus nr 80, 15.03.2007)

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule (Vabariigi Valitsuse 6.10.2011 määrus nr 131)

Koolikava toetus (Maaeluministeri määrus vastu võetud 30.06.2017 nr 51)

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (Sotsiaalministri määrus nr. 36,  27.03.2001)

Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele (Sotsiaalministri määrus nr. 28, 12.03.2007) 

 

Tervisekaitse valdkonna põhiteemad:

  • Toitlustamine
  • Tervishoid
  • Tervist kaitsvad ja edendavad tingimused (sh maa-ala, hooned ja ruumid, ruumide sisustus, laste päevakava jne.)

 

Eraldi on välja antud määrused, mis hõlmavad järgmisi valdkondi:

  • lapsehoiuteenus
  • arvutiõpe/arvuti kasutamine
  • ujulad/basseinid
  • koolipiim

 

Tervisekaitsenõudeid tuleb arvestada nii uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kui ka olemasolevate hoonete/ ruumide remondil ja renoveerimisel. Kõik kasutatavad materjalid, sisustus ja varustus peavad omama vastavaid sertifikaate ja/või vastavusdeklaratsioone, mis kinnitavad, et need on kõlblikud ja ohutud lasteasutuses kasutamiseks.

 

Lehekülge haldab
Toomas Palm
Tel 640 4659
Toomas.Palm@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 23.04.2018