Toitlustusteenuse tellimine

Kui lihtteenuse hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, peab hankija selle sõlmimise soovist teada andma riigihangete registri veebilehe kaudu.  

Kui hankelepingu eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne rahvusvahelise piirmääraga (207 000 eurot) või ületab seda, on hankija kohustatud järgima RHS §-s 33 sätestatud tehnilise kirjelduse koostamise reegleid.  

Kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, on hankija kohustatud pärast hankelepingu sõlmimist 20 päeva jooksul esitama  riigihangete registrile riigihanke aruande ja 20 päeva jooksul pärast hankelepingu lõppemist riigihanke aruande lisa.

NB! Linna asutused on kohustatud enne riigihanke alustamist kooskõlastama hanke alusdokumendid Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskusega ja finantsteenistusega, kui:  

  1. toitlustusteenuse hankelepingu tähtaeg on pikem kui neli aastat;    
  2. toitlustusteenuse hankelepingu maksumus on suurem kui 200 000 eurot (ilma käibemaksuta). 

Lisainfo:
Toomas Palm
Tel 640 4659
Toomas.Palm@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 24.08.2020