Tulemushindamine

Tulemushindamise eesmärk on olla toeks Tallinna haridusasutuste juhtimiskvaliteedi arengule tagasisidestades haridusasutuse juhtimise toimimist

Tulemushindamise fookused

  • Haridusasutuse arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamine
  • Muutunud õpikäsituse ellurakendumine
  • Hindamisperioodil toimunud arengute tagasisidestamine

Hindamise mudelid

Haridusasutuse juhil on võimalik teha valik kolme hindamismudeli osas

  1. Tulemushindamise mudel (tulemushindamise käskkirja Lisa 2)
  2. Haridusasutuse juhtide kompetentsimudel (tulemushindamise käskkirja Lisa 3)
  3. Tulemuslepingu mudel (tulemushindamise käskkirja Lisa 4)

Tulemushindmise käskkiri 2018

Lisa 6 Enesehinnangu vorm

Täiendav informatsioon: hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Madis Annus madis.annus@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 04.09.2018