Tallinna haridusasutuste juhtide tulemushindamine

Tulemushindamise eesmärk on olla toeks Tallinna haridusasutuste juhtimiskvaliteedi arengule, tagasisidestades haridusasutuse juhtimise toimimist

Tulemushindamise fookused

  • Haridusasutuse arengukavas planeeritud ja hindamisperioodiks kokku lepitud eesmärkide saavutamine.
  • Muutunud õpikäsituse ellu rakendumine.
  • Kaasava hariduse ellu rakendumine.
  • Hindamisperioodil toimunud arengute tagasisidestamine ja uute arengueesmärkide kokku leppimine.

Tulemushindamisel kasutatavad hindamismudelid

Haridusasutuse juhil on võimalik tulemushindamiseks teha valik kolme hindamismudeli osas:

Tulemushindmise käskkiri 2019. aasta kohta

Haridusasutuse juhi enesehinnangu vorm

Täiendav informatsioon: hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Madis Annus madis.annus@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 15.03.2019