Tallinna haridusasutuste juhtide tulemushindamine

Tulemushindamise eesmärgiks on Tallinna haridusasutuste juhtimiskvaliteedi tõstmine.

Tulemushindamise fookused

  • Hindamisperioodiks kokku lepitud ja haridusasutuse arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamine.

  • Hindamisperioodil toimunud arengute tagasisidestamine ja uute arengueesmärkide kokkuleppimine.

  • Muutunud õpikäsituse ellu rakendumine.

  • Kaasava hariduse ellu rakendumine.
  • Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 tegevusprogrammide ellu rakendamine järgneva kahe aasta jooksul.

Tulemushindamisel kasutatavad hindamismudelid

Haridusasutuse juhil on võimalik tulemushindamiseks valida kolme hindamismudeli vahel:

Tulemushindmise käskkiri 2020. aasta kohta.

Haridusasutuse juhi enesehinnangu vorm.

Täiendav informatsioon: hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Madis Annus madis.annus@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 06.05.2020