Varad

Varade pakkumised - Siit on võimalik leida Tallinna linna ametiasutuste väheväärtusliku vara pakkumised. NB! Taotlusi vara omandamiseks on võimalik teha vaid Tallinna linna asutustel.

Varade vormid asuvad siin 

Vormide täitmise juhendid:

- Väheväärtusliku vara mahakandmise akt kommentaaridega
- Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanek kommentaaridega
- Üleandmise-vastuvõtmise akt kommentaaridega
- Vara sisemise liikumise õiend kommentaaridega

  

Videojuhendid SAP Portalis inventuurinimekirja väljavõtmiseks ja dokumentide vormistamiseks

Inventuuri nimekiri 2017 

Dokumentide vormistamine 2017

Täpsem informatsioon: Kairi Pärl, peaspetsialist, tel 640 4673 kairi.parl@tallinnlv.ee
Viimati muudetud: 03.09.2019