Heakorrakuu 2007

heakorrakuu_small.jpg

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul olid peamised heakorrakuu teemad käesoleval aastal lisaks tavapärastele koristustöödele jäätmete liigiti kogumise propageerimine ning lemmikloomapidamise kultuuri arendamine.

„Kuna Tallinnas on väljakuulutatud noorteaasta, kaasati heakorrakuu tegemistesse senisest rohkem noori. Ainuüksi Lasnamäel osales heakorrastustöödel üle 750 noore,” ütles abilinnapea Deniss Boroditš. „Kokku võttis heakorrakuu kampaaniatest, koristustalgutest ja üritustest osa üle 5000 inimese.”

15. aprillist kuni 20. maini kestnud kevadise heakorrakuu raames tehti koristustöid 50-l objektil. Korrastati üle 600 ha haljasalasid, istutati ligi 10 000 lille ning elanikele jagati 3000 kuuseistikut, 3000 männiistikut, 200 roosiistikut ja 800 põõsast. Kesklinna korteriühistute ja majade ümbruse avalike alade korrastamiseks jagati 500 m³ mulda.

Heakorrakuu raames veeti elanikelt kokku 13 658 lehekotti, millele lisaks viisid Nõmme elanikud ise ära 13 275 kotti. Olmeprahti koristati kokku üle 10 000m³. Omavoliliselt tekitatud prügimägesid likvideeriti 119. Vanu autorehve korjati kokku ca 70 tonni.

Heakorrakuud korraldas Tallinna Keskkonnaamet koostöös Tallinna linnaosade valitsustega, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametiga.

 

Heakorrakuu raames jaotati heakorrakuu üritustel ja linnavalitsuse infosaalis heakorrakuu voldikuid 'Minu kodu roheline raamat', kus kohast leiab linnakodanik vajalikku infot jäätmete kogumise, äraveo, heakorra ning lemmikloomapidamise kohta.

Heakorrakuu üheks oluliseks eesmärgiks oli tutvustada linnakodanikele Tallinna linnas kehtivaid eeskirjasid (Tallinna linna heakorra eeskiri, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri jt) ja propageerida eeskirjade nõuetekohast täitmist läbi erinevate ürituste ning meedias heakorra teemade kajastamise.
Järelevalvet Tallinnas kehtivate eeskirjade nõuetekohase täitmise kohta teostab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, kes on aktiivselt kaasatud heakorrakuu ettevõtmistesse (lähem info siit).

Munitsipaalpolitsei tugipunktid linnaosades

Oluline info:

 

Kuidas vabaneda:

Heakorrakuu tegevuste kohta saab infot Tallinna linna ja linnaosade kodulehekülgedelt ja ajalehtedest ning linna abitelefonil 1345.

Tallinna linna heakorra eeskiri

Tallinn puhtaks!

Lisainfo:
Meeli Laane
tel: 6404771
e-post: Meeli.Laane@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 11.04.2017