Heakorrakuu Tallinnas

Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid alates 1991. aastast. See on vanim keskkonnakampaania linnas. Haekorrakuu algab aprilli keskel. Kavas on koristused, talgud ja ohtlike jäätmete kogumisringid ning tähelepanu pööratakse ka elanike keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Kevadise heakorrakuu tunnuslauseks on „Lööme linna läikima!“ ning eesmärgiks on puhastada linn 15. mail toimuvaks Tallinna päevaks. Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. 

heakorraABC-logo.jpg

Heakorrakuul antakse traditsiooniliselt välja infovoldik „Heakorra ABC“, mis koondab teavet linnakeskkonna, lindude-loomade, jäätmete, mänguväljakute ja kalmistute kohta. Samuti leiab teavikust kinnistuomanikule vajalikku infot ja ka üldist teavet, kuhu pöörduda linna heakorda puudutavates küsimustes. „Heakorra ABC“ on alates heakorrakuu algusest kõigile tasuta kättesaadav linnaosavalitsustes, Tallinna Keskkonnaametis ning Tallinna Linnavalitsuse infosaalis

Heakorrakuu oluliseks eesmärgiks on tutvustada linnaelanikele meie kodulinnas kehtivaid eeskirju (Tallinna linna heakorra eeskiri, Tallinna  jäätmehoolduseeskiri jt) ja selgitada eeskirjade nõuetekohast täitmist. Kehtivate eeskirjade täitmise üle teeb järelevalvet Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab ohtlike jäätmete kogumisreidi, mille raames saab tasuta ära anda kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed. Vaata siit (link aktivaaritakse aprillis), millised on korjeringide kuupäevad, kellaajad ja täpsed asukohad.

Heakorrakuul toimub kooliprojekt nimega "Teame, näeme ja teeme", kuhu on kutsutud osalema igast linnaosast üks kool. Projekti eesmärk on selgitada õpilastele jäätmete liigiti  kogumise olulisust, prügi sorteerimist ja tutvustada linna kommunaalmajanduse olulisemaid objekte.

Küsimusi ja ettepanekuid heakorrakuu kohta on võimalik esitada siit.

Oluline info:

Tallinna linna heakorra eeskiri

Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Jäätmejaamad Tallinnas

Infot jäätmete kohta leiate:

Tallinna jäätmete veebilehelt

Tallinna Jäätmekeskuse veebilehelt

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

Heakorra ABC brošüürist

Prügihundi veebilehelt

Viimati muudetud: 06.03.2020