DOKUMENDIREGISTER

Kõigi EKIS-t kasutatavate asutuste avalikest dokumendi registrist saab otsida kui alustate EKIS-e avalehelt e-kis.hm.ee ja kasutate vasakus ekraanipooles toodud viiteid. Seal saab ka asutust valida. Tallinna Lastesõim Hellik dokumentide alus dokumentideks on direktori poolt käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelu.

Haridusasutuse avalik DOKUMENDIREGISTER  

 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel 6723138; 53098869

e-post: hellik@hellik.edu.ee  

Viimati muudetud: 17.02.2020