MUMMUD

Mummude rühmas on lapsed vanuses 1,5- 3 aastat.

  • Mummude rühma õpetaja:  Kaia Lumila
  • õpetaja assistent Maili Hütt
  • õpetaja abi: Karin Aunapuu
  • Rühm avatud 7.00 - 18.30
  • Rühma telefon GSM  + 372 53 580 800

Oleme väikesed vahvad Mummud, rõõmsameelsed ja tegusad. Meile meeldib nukunurgas nukkudele süüa keeta, ehitada erinevatest klotsidest, mängida autodega ja teha kõike seda, mida lapsed ikka teevad... Kõik meie tegevused toimuvad mängu kaudu, vastavalt laste huvile antud teema kohta, arvestades laste individuaalsust, ealisi ja soolisi iseärasusi. Püüame võimalikult palju tegutseda ja viibida õues.

Mummude rühma selle õppeaasta eesmärk on:

  1. oskus märgata enda ümber toimuvat: mängukaaslased, loodus.
  2. kujundada eneseteenindamisoskusi läbi mängu.
  3. Tähtsaks peame koostööd lastevanematega

 

 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

Tel. 6723138; 53098869, e-post: hellik@hellik.edu.ee 

 

 

 

Viimati muudetud: 17.02.2020