Õppetegevuse korraldus

Õppeaasta algab 1.septembril ja lõppeb 31.augustil

Õppe-ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale,kus vahelduvad igapäevatoimingud,laste vaba mäng,vabategevused ja pedagoogide kavandatud õppe-ja kasvatustegevused.

Lapsed viibivad päevas 1-2 korda õues.

Rühmade tööajad:    MIISUD 7.15 - 18.30

                                     MUMMUD 7.15 - 18.30

Lapsi juhendavad rühmaõpetajad, muusikaõpetaja ning õpetajaabid

 ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD: 

MINA JA KESKKOND -1 (tegevuskordi nädalas)

KEEL JA KÕNE -2                                              

MATEMAATIKA -1                                                      

KUNST -2                                                                 

LIIKUMINE -1    MIISUDE RÜHM: neljapäev 11.00; 

                            MUMMUDE RÜHM: neljapäev 10.30;                                                        

MUUSIKA - 2    MIISUDE RÜHM: teisipäev 10.00; reedel  10.00

                           MUMMUDE RÜHM: teisipäev 9.30; reedel 9.30                                                 

Õppe-kasvatustegevust viiakse läbi nädalaplaani alusel.Nädalaplaan üleval internetikeskkonnas ELIIS.Osad õppetegevused toimuvad õues.

 Lasteaed on liitunud Eesti lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemiga www.eliis.ee Õpetajad peavad arvestust laste kohalkäimise kohta,planeerivad nädala tegevused ja kannavad sisse päevakirjeldused.Lisaks võimaldab keskkond jagada infot ürituste kohta.Keskonnast leiab ka pilte lasteaias toimunud ürituste kohta.

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel 6723138; 53098869, e-post: hellik@hellik.edu.ee  

Viimati muudetud: 17.02.2020