Projektid

Hetkel osaleb lastesõim projektis Avastusõppe lätetel- avastame värve".

Projekt on koostöös SÜ lastesõimedega.

Põhimõtted: * avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine , mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama

                  * õpetaja loob avastusõpet toetava õpikeskkonna, aktiveerib ja suunab laste tegevust

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel. 6723138; 53098869

e-post: hellik@la.tln.edu.ee 

Viimati muudetud: 31.01.2018