Projektid

Lastesõim Hellik on akrediteeritud vastuvõttev organisatsioon aastast 2018.

  • 2018 a veebruaris liitusime projektiga MTÜ Noored Ühiskonna Heaks Euroopa Solidaarsuskorpuse noorte agentuuriga. Lastesõimes on töötanud alates 2019 aasta 11. veebruarist kuni 31. juulini välisvabatahtlik Maria (Moskvast), alates 14 oktoobrist -20. detsembrini on meil vabatahtlik Sofia ka Moskavst.Lastesõime poolne superviisor on Mummude rühma õpetaja Maili Hütt, teda abistavad teised lastesõime töötajad.Lastesõim kaasab vabatahtliku oma igapäevategemistesse ja loodab, et sulandumine kollektiivi on kiire ja sõbralik. Muudame vabatahtliku Eestis viibimise aja põnevaks ja elamusrikkaks.
  • Sõimede Ühenduse 3 aastane ühisprojekt  "Loodus meie ümber"  (avastusõpe)                                                                Aasta teemad:    2019-2020 Taimed                                                                                                                                                                   2020-2021  Loomad                                                                                                                                                                 2021-2022  Putukad

Põhimõtted:  Avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine , mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama ja kus õpetaja loob avastusõpet toetava õpikeskkonna, aktiveerib ja suunab laste tegevust

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel. 6723138; 53098869

e-post: hellik@hellik.edu.ee       

Viimati muudetud: 17.02.2020