TEGEVUSKAVA 2020-2021

Õppeaasta üldeesmärgid ja rühmade alaeesmärgid koos õppeaasta planeeritud tegevustega leiate lastesõime direktori käskkirjaga 1-2/9; 04.09.2020 kinnitatud TEGEVUSKAVA 2020 - 2021

Tegevuskava alusel valmivad rühmade tegevuskavad ning lastesõime ürituste plaan.Rühmade tegevuskava koostamisel arvestatakse lastevanemate ettepanekutega. Tegevuskavaga saab tutvuda rühmas või eliis.ee keskkonna kaudu. 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel 6723138; 53098869

e-post: hellik@hellik.edu.ee  

Viimati muudetud: 15.10.2020