TÖÖKORRALDUSE REEGLID

Lastesõim Helliku TÖÖKORRALDUSE REEGLID on kinnitatud lastesõime direktori käskkirjaga nr 1-1/9; 22.10.2013

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel 6723138; 53098869

e-post: hellik@hellik.edu.ee  

Viimati muudetud: 17.02.2020