Vastuvõtt

 lastesõime Hellik

  • Lasteaiakoha taotlemine toimub Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonnas https://info.haridus.ee .  Seal tuleb teha enda poolt soovitud lasteaedade valikud kuhu laps järjekorda panna.
  • Lasteaiakoha valikute osas ei moodustata pingerida, vaid kõik valikud on võrdse kaaluga.
  • Vastuvõtu taotlemisel märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue valiku tegemist.
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel

Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel ja lapse nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lasteaeda vastuvõtmise avalduse  või lapse osaajalise kohaga lastesõime vastuvõtmise avalduse.

 

  • Lastesõime võetakse vastu 1,5 -3 aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

 

  • Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

 

Lehekülge haldab:

Katrin Roman, direktor

tel 6723138; 53098869, e-post: direktor@hellik.edu.ee  

Viimati muudetud: 17.02.2020