Millest alustada

 

Kõigepealt tuleb hästi läbi kaaluda oma järgmiste aastate tegevus ja mõelda, mida on vaja hoovis heakorrastada või rajada. Toetus makstakse välja ühe kuu jooksul pärast tööde lõpetamist ja nõuetekohaste dokumentide linnaosavalitsuse poolt kinnitamist ja Tallinna Kommunaalametile esitamist. Toetust tuleb kasutada sihipäraselt, st üksnes nende tegevuste teostamiseks, milleks toetust taotleti.

Kui korteriühistul on kindel soov hoovi heakorrastada ning osa raha toetuse näol saada, siis ehitiste, pargi, haljastus- või puhkeala puhul korteriühistu peab:       

  • taotlema projekteerimistingimused koostöös oma linnaosavalitsusega Tallinna Kommunaalameti projektide ja planeeringute menetlemise osakonnast. Linna maale rajatava objekti puhul projekteerimistingimused, ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse, kui need on nõutavad, allkirjastab Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu (Vabaduse väljak 10 III korrus)
  • tellima projekteerijalt ehitusprojekti ja kooskõlastama selle nõutavate ametkondadega, milliseid kooskõlastusi on vaja, määratakse ära projekteerimistingimustega
  • esitama projekti Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa taotlemiseks ( kui see on nõutav)
  • ehitusettevõtja peab ehitama vastavalt ehitusprojektile ja taotlema Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt kasutusloa  (kui see on nõutav) 
  • Ehitusluba kontrollitakse taotluse vastuvõtmisel. See tähendab, et taotluse esitamise hetkel peab ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek  (kui see on vajalik ehitusseadustiku mõistes) olema taotlusega koos esitatavate dokumentide hulgas.
  • Taotlejad, kes on saanud Tallinna Kommunaalametist kinnituskirja toetuse määramise kohta, võivad töövõtjale vajadusel tööde teostamiseks maksta ettemaksu omafinantseeringu arvelt.
Viimati muudetud: 06.03.2017