Taotluse koostamine

Taotluse vormi saab linnaosavalitsusest või internetist, selle võib täita käsitsi või kasutada elektroonilist versiooni ning täita arvutis.

Enne taotluse täitmist loe kindlasti läbi avalduse lõpus olevad märkused. Täida taotlus TRÜKITÄHTEDEGA ja ridadele, kuhu ei pea midagi kirjutama, märgi sümbol "X". Summad kirjutada taotluses TÄISEURODES.

Indikaatorilehe täitmisel pane tähele:

  • Lehel olevad küsimused käivad taotluse kohta.
  • Vastates küsimustele, pead valima ühe vastusevariandi. Vasta kõigile küsimustele! Kui taotletav objekt ei mõjuta küsitavat näitajat, siis vali neutraalne vastusevariant.

 

Viimati muudetud: 04.03.2014