Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööpakkumised

 • Tallinna Munitsipaalpolitsei ameti varem avaldatud ja nüüdseks aegunud tööpakkumised
 • Pealinna turvalisemaks muutmisele pühendunud korrakaitseametnikud ootavad oma areneva meeskonnaga liituma

   menetluse vaneminspektorit

  Sinu peamisteks tööülesanneteks on

  • Avalduste ja teadete lahendamine
  • Väärtegude menetlemine
  • Selgitustöö tegemine
  • Ettekirjutuste koostamine ja sunniraha kohaldamine seaduses sätestatud alustel ja korras
  • Osalemine järelevalvealastes tegevustes

   

  Ootame sind kandideerima

  Kui oled iseseisev, otsustamisvõimeline, kõrge enesedistsipliiniga, hea suhtleja, abivalmis, kohusetundlik ning sul on hea arvutikasutamise oskus.

  Sul on varasem väärteomenetluste läbiviimise kogemus, vähemalt keskharidus ja eesti keele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil. Oled EV kodanik ja kriminaalkorras karistamata.

   Pakume Sulle

  • Head töökeskkonda ja meeldivaid kolleege
  • Erinevaid koolitusi, õppimis- ja karjäärivõimalusi
  • Organisatsiooni arengus kaasarääkimise võimalust
  • Võimalust osaleda töövälistes ühistegemistes ja nende korraldamises
  • Palka alates 1300 eurost kuus (v.a katseajal)
  • 35 päevast puhkust

   

  Kui tunned, et meie pakkumine on just see, mida oled otsinud, ootame Sinu CV-d hiljemalt 15.oktoobril 2020 e-posti aadressile mupo.cv@tallinnlv.ee märgusõnaga „vaneminspektor“.

  Kandideerijatele antakse konkursi käigust tagasisidet 10 päeva jooksul peale kandideerimisdokumentide esitamise tähtaega.

   Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Viimati muudetud: 30.09.2020