10. klassi tunnijaotuskava

10. klassi tunnijaotuskava PDF

 

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED

RÕK (kohustuslike kursuste arv)

THG kohustuslike kursuste arv (RÕK+kooli valik)

10. kl

11. kl

12. kl

Vene keel

6

6

2

2

2

Kirjandus

5

9

3

3

3

Inglise keel

5

14

5 ek/ik

4 ek/ik

5 ek/ik

Eesti keel teise keelena

9

9

3ek

3ek

3ek

Matemaatika (lai 14)

14

14

5ek/vk

5 ek/vk

4 ek/vk

Bioloogia

4

4

-

2ek

2ek

Keemia

3

3

1

2

-

Füüsika

5

5

2

2

1

Geograafia (loodusgeograafia)

2

2

-

2ek

-

Geograafia (inimgeograafia)

1

1

1ek

 

 

Ajalugu

6

6

2ek

2ek

2ek

Ühiskonnaõpetus

2

2

 

1ek

1ek

Inimeseõpetus: kursus „Perekonnaõpetus"

1

1

1

-

-

Muusika

3

3

2ek

1ek

-

Kunst

2

2

-

1ek

 

1ek

Kehaline kasvatus

5

5

2ek-p

2ek-p

1ek-p

Õpilasuurimus või praktiline töö

1

1

 

1ek/vk

 

Arvuti kasutamine uurimistöös

 

1

 

1ek

 

Riigikaitse

 

2

 

2ek

 

Uurimistöö alused

 

1

 

1ek/vk

 

KOHUSTUSLIKUD VALIKKURSUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti kirjandus

 

3

1ek

1ekek

1

Kirjutamise alused (eesti keele baasil, inglise keeles)

 

3

1 ek/ik

1 ek/ik

1 ek/ik

Inglise kirjandus (eesti keele baasil, inglise keeles)

 

2

1 ek/ik

1 ek/ik

 

 

 

 

 

Kohustuslikke kokku

74

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUSED ÕPILASE VALIKUL

 

 

 

 

 

Tõlketeooria ja praktika (eesti keele baasil, inglise keeles)

 

 

 

1 ek/ik

Ärikeel (eesti keele baasil, inglise keeles)

 

 

 

1 ek/ik

Saksa keel

 

3

3

3

Informaatika, multimeedia

 

 

 

2 ek

Maailmakirjandus (inglise keeles, eesti keele baasil)

 

 

 

1 ek/ik

Orgaaniline keemia

 

 

 

 

1

Praktiline matemaatika

 

 

 

1 ek/ik

Prantsuse keel

 

 

 

2

Inglise kirjandus (inglise keeles, eesti keele baasil)

 

 

 

 

1 ek/ik

Viimati muudetud: 10.09.2019