11. klassi tunnijaotuskava

 

KOHUSTUSLIKUD KURSUSED

RÕK (kohustuslike kursuste arv)

THG kohustuslike kursuste arv (RÕK+kooli valik)

10. kl

11. kl

12. kl

Vene keel

6

6

2

2

2

Kirjandus

5

9

3

3

3

Inglise keel

5

14

5 ek/ik

4 ek/ik

5 ek/ik

Eesti keel teise keelena

9

9

3ek

3ek

3ek

Matemaatika (lai 14)

14

14

5

5

4

Bioloogia

4

4

-

2ek

2ek

Keemia

3

3

1

2

-

Füüsika

5

5

2

2

1

Geograafia (loodusgeograafia)

2

2

-

2ek

-

Geograafia (inimgeograafia)

1

1

1ek

 

 

Ajalugu

6

6

2ek

2ek

2ek

Ühiskonnaõpetus

2

2

 

1ek

1ek

Inimeseõpetus: kursus „Perekonnaõpetus"

1

1

1

-

-

Muusika

3

3

1ek

1ek

1ek

Kunst

2

2

-

1 ek

 

1ek

Kehaline kasvatus

5

5

2 ek-p

2ek-p

1ek-p

Õpilasuurimus või praktiline töö

1

1

 

1 ek/vk

 

Arvuti kasutamine uurimistöös

 

1

1 ek

 

 

Riigikaitse

 

2

 

2 ek

 

Uurimistöö alused

 

1

 

1 ek/vk

 

KOHUSTUSLIKUD VALIKKURSUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti kirjandus

 

3

1 ek

1 ek

1 ek

Kirjutamise alused (eesti keele baasil, inglise keeles)

 

3

1 ek/ik

1 ek/ik

1 ek/ik

Inglise kirjandus (eesti keele baasil, inglise keeles)

 

2

1 ek/ik

1 ek/ik

 

 

 

 

 

Kohustuslikke kokku

74

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUSED ÕPILASE VALIKUL gümnaasiumi jooksul (sulgudes kursuste arv)

 

 

 

 

 

Tõlketeooria ja praktika (eesti keele baasil, inglise keeles) (19

 

 

Ärikeel (eesti keele baasil, inglise keeles) (1)

 

Saksa keel (6)

 

Programmeerimine (1+1)

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (1)

Orgaaniline keemia (1)

 

 

 

 

Praktiline matemaatika (1)

 

 

 

Prantsuse keel (2)

 

 

 

Inglise kirjandus (inglise keeles, eesti keele baasil) (1)

Conversational English (1)

English for International Relations (1)

Karjääriõpetus (1)

Liiklusõpetus (1)

 

 

 

2

Viimati muudetud: 10.11.2020