E-õpilaspilet

THG õpilaspileti taotlemise kord ja kasutamise juhend. 

opilaspiletinaidis.jpg

Asudes õppima 1. või 10. klassi,  on võimalik alates 3.09.2018 esmane õpilaspilet tellida eÕpilaspileti keskkonna vahendusel.
Protsess hakkab olema järgmine:
1) Õpilaspileti tellija avab veeebilehitsejas lehe
opilaspilet.valnes.ee
ning valib „esmase õpilaspileti tellimine“;
2) Esmase kontrolli läbimisel (ID-kaardiga logimine) saab tellija hakata õpilase andmeid sisestama ning fotot üles laadima;
3) Kui kõik vajalikud andmed sisestatud, tekib süsteemi avaldus, mille peab koolipoolne administraator kinnitama. Kinnitamisel luuakse süsteemis uus kasutaja ja tehakse automaatselt esmase õpilaspileti tellimus.

Tallinna Humanitaargümnaasiumi (THG) õpilaspileti väljastab kool (Õpilase vanema taotlusel väljastatakse õpilasele tasuta kooli õpilaspilet. Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus. RT I 2010, 41, 240 §59).

Alates 1.09.2016 kehtib koolis THG e-õpilaspilet. Õpilaspileteid haldab ja valmistab Valnes AS (registrikood 10193069)

Õpilaspilet väljastatakse 1. ja 10. klasside õpilastele algava õppeaasta septembrikuu jooksul.  

E-õpilaspilet on kasutatav:

 1. Kooli sisenemisel ja väljumisel ukse avamiseks
 2. Sööklas koolilõuna õiguse tuvastamiseks
 3. Kooli raamatukogus isiku tuvastamiseks
 4. Ühistranspordis sõiduõiguse tuvastamiseks

Uute funktsionaalsuste lisandumisel teavitab kool lapsevanemaid e-kooli ja kodulehe kaudu.

Õpilane on kohustatud kandma igapäevaselt koolis kaasas e-õpilaspiletit.

Asudes õppima 1. või 10. klassi, täidab õpilane või lapsevanem kooli kodulehel  Õpilaspileti taotluse ja laadib üles õpilase foto õpilaspiletile. 

Õpilaspileti annab õpilasele klassijuhataja.

Õppeaasta jooksul kooli õppima asuva õpilase taotlus täidetakse kooli õppima asudes samal aadessil opilaspilet.valnes.ee

Õpilaspileti kaotamisel:

 1. lapsevanem teavitab koheselt kooli airat.izmailov@humg.edu.ee  ja teatab õpilaspileti kadumisest.

  Koolikaarti ehk e-õpilaspiletit kasutavate Tallinna koolide lapsevanematel on nüüd võimalik eKoolist tellida õpilaspileti duplikaati ja jälgida oma lapse koolikaardi kasutust koolimajas. Selleks tuleb avada lapse lehel profiil ja leida sealt koolikaart.
  Kõigi oma laste kaardikasutust saate vaadata samal lehel, avades kasutaja seaded (hammasrattaga ikoon lehe päises) ja sealt koolikaart.
  Koolikaardi infot kuvatakse kõigi teenusepakujate kohta.
  Lisaks on võimalik siseneda Valnese iseteeninduskeskkonda uue õpilaspileti tellimiseks.
 2. IT- töötaja sulgeb õpilaspileti. Kooli saabudes teavitab õpilane valvurit õpilaspileti kaotamisest ja valvur väljastab õpilase nime ja klassi  kirja pannes talle Asenduskaardi. Asenduskaart võimaldab õpilasel siseneda ja väljuda koolist ning 1 kord päevas lõunatada.
 3. Asenduskaardi kaotamisel tuleb lapsevanemal informeerida kooli (vt eespoolt) Asenduskaardi kaotamisest, et kool saaks kaardi sulgeda ja tellida Asenduskaardile duplikaadi. Vanemal tuleb Valnes AS arve põhjal tasuda Asenduskaardi maksumus 4.20 €.
 4. Õpilaspileti saabumisel kooli teavitab sekretär õpilast ja vanemat e-posti teel, mis on märgitud e-koolis ning õpilane läheb kantseleisse ning tagastab Asenduskaardi ja saab uue õpilaspileti.

 

 

Viimati muudetud: 13.05.2019