Huviringid

Kooli huvijuht

Artur Šigajev

artur.shigajev@humg.edu.ee


Tallinna Humanitaargümnaasiumis on õpilastel 2019/2020. õppeaastal võimalus osaleda tasulistes keele- ja muusikaringides ning kooliks ettevalmistusklassis.  Tasulised keeleringid on loodud keeleõppe toetuseks.

Tallinna Humanitaargümnaasiumi tasulised keeleringid:

  • 1. klass – eesti keele ring
  • 2.-3. klass – eesti keele ja inglise keele ring

Info tasuliste huvialaringide töökorralduse kohta:

Õpilaste vastuvõtt tasulistesse ringidesse toimub vanema avalduse põhjal.

  • Huvialaringide õppetasud on määratud haridusameti juhataja käskkirjaga
  • Õppetasude arved väljastab haridusameti raamatupidamine igakuiselt, tasu peab laekuma arvel määratud tähtajaks.
  • Põhjusega puudutud tundide kohta esitab vanem kooli kantseleisse avalduse, mille alusel toimub tasaarveldus.
  • Lisaküsimuste tekkimisel pöörduda tel 6 180 134 Artur Šigajev (huvijuht)

Kooli ja MTÜ Koidu Kool huviringide koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust. Täpsemalt lugege maksu- ja tolliameti kodulehelt § 26 lg 2 ja lg 21

MTÜ Koidu kool

Viimati muudetud: 06.11.2019