Inglise kirjandus

 

Valikkursus  “Inglise kirjandus”  inglise keeles

Üks kursus – 35 tundi

Aine eesmark ja sisu:

 

Antud õppeaine eesmargiks on anda ülevaade  kirjanduse arengust Briti saartel, erinevatest ajaloolistest ja kultuuriloolistest protsessidest, mis on kujundanud brittide maailmavaadet alates varasest kirjandusest, mis on talletatud rahvuseeposena Beowulf, kuni Briti impeeriumi kõrgajani 19 sajandil. Lisaks kirjandusteoste analüüsimisele püüame arutleda ka selle ule, kuivord on sajandeid vanad kirjandusteosed (W. Shakespeare, R. Burns, Lord Byron) tänapäeval aktuaalsed, kuidas nad on mõjutanud kaasaegseid kunstivorme.

Kursuse kaigus omandab õpilane vajaliku sõnavara kirjandusest kõnelemiseks.

Vaatluse alla tulevad muuhulgas sellised kirjanikud ja luulemeistrid nagu

G. Chaucer, W. Shakespeare,  D. Defoe, W. Wordsworth,  R. Burns, George Lord Byron, Jane Austen etc.

Kursus on mõeldud humanitaarsuuna õpilastele, kes on huvitatud kirjandusest, ajaloost ja kultuurist.

Kuna tegemist on praktilise inglise keele kursusega, on aine eesmargiks õpilaste suulise ja kirjaliku eneseväljendus oskuse arendamine.

 

Hindamine

 

Hinde eelduseks on aktiivne osavõtt tundidest ja aruteludest.

Samuti luuletuste esitamine ja analüüsimine, iga teema lõpetuseks ja selle omandamise kontrollimiseks õpilane peab sooritama kontrolltoo positiivsele hindele.

 

Eeldused

Armastus lugemise vastu, vähemalt B2 tase inglise keeles.

Viimati muudetud: 11.09.2019