Koolis kasutatavad õpikeskkonnad

E-kool ja Opiq ja Foxcademy

Moodle

G Suite

Zoom

Skype

Learningapps

Juhendid

ViewMindomo

Viimati muudetud: 19.11.2020