Maailmakirjandus

Aine eesmärk ja sisu:

 

-Maailmakultuuri osa tundmaõppimine ja väärtustamine

-Kultuuriteadlikkuse, eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste kujundamine

-Isikliku kirjandusliku lugemiskogemuse/harjumuse kujundamine

-Inglise keele alaste teadmiste laiendamine

-Väljendusoskuse arendamine nii kõnes kui kirjas.

 

Õpilane omandab teadmisi erinevatest kultuuridest, religioonist, traditsioonidest tutvudes erinevate maailmavaadetega autorite teostega, õpib iseloomustama loetud teoste tegelasi, tooma välja teemasid ja ideid, ning loetu üle mõtteid avaldama.

Loetavad teosed ja teosekatked on 20. sajandi erinevate riikide autorid.

Haruki Murakami( Jaapan)

Khaled Hosseini (Afganistan)

Wole Soyinka (Nigeria)

Aravind Adiga (India)

Kazuo Ishiguro (Jaapan)

Michael Ondaatje (Sri Lanka)

Õpilane vaatab filmi teose alusel ja võrdleb filmi ja originaalteost.

 

Hindamine

 

Hinde/arvestuse eelduseks on aktiivne osavõtt tundidest ja aruteludest.

Kursuse lõpus õpilane koostab uurimusliku essee ja esitab ettekande selle alusel.

 

Eeldused

Armastus lugemise vastu, vahemalt B2.2 tase inglise keeles.

 

Sissejuhatav loeng ja tutvustus 20 sajandi kirjanikega.

-         Khaled Hosseini “The Kite Runner” (teose tutvustamine, samanimelise filmi vaatamine ja arutlemine)

-         Aravind Adiga “The White Tiger”(teosekatke lugemine,tegelaste kirjeldamine, tutvumine monede India traditsioonidega)

-         Haruki Murakami, valik teosed (noorte probleemid, vordlemine

-         Meie noorte probleemidega)

-          

Kursuse raames õpilane esitab presentatsiooni või teeb ettekande.

Projektitöö grupis.

 

-         Kazuo Ishiguro “The Remains of the Day” (teose tutvustamine, katkendite lugemine, diskussioon, filmi vaatamine)

-         Wole Soyinka “Ake”(autor on Nobeeli Preemia laureaat, õpilane loeb teosekatke ja jagab oma muljeid)

-         Michael Ondaatje “The English Patient”(suurepärane teos ja film, mille alusel õpilane kirjeldab ja diskuteerib peategelast etc.)

 

Vaatluse alla tulevad muuhulgas ka selliste probleemidega tutvumine nagu erinev religioon – erinev kultuur.

Õpitulemuste eesmargiks on loovus ja iseseisev too, uudishimu otsida ja leida uut informatsiooni vastavalt kursuse sisule.

Viimati muudetud: 11.09.2019