Õppenõukogud

Õppenõukogude toimumisajad ja päevakord 2019/20

detsember 2019

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. I trimestri kokkuvõte, toetusmeetmed

 

märts 2020

 

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. II trimestri kokkuvõte, toetusmeetmed

juuni 2020

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
3. Klassikursust kordama jätmine
4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
6. Gümnaasiumilõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
7. Lõputunnistust allkirjastavate õpetajate nimetamine

juuni 2020

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega lõputunnistusel või põhikooli lõpetamine kiituskirjaga

august 2019

Päevakord:
1. Direktori info eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta
2. Kokkuvõte kooli õppe- kasvatustöö tulemustest 2019/20. õ-a; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks
3. Järgmisse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd

august 2019

Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
3. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks 2020/21. õ-a
4. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine

Viimati muudetud: 10.09.2019