Orgaaniline keemia

Valikkursus keemiast: ülesannete lahendamine.

Lahendamisele tulevad ülesanded, mida varem pole lahendatud. Samuti lahendatakse erinevaid tüüpülesandeid, kuid raskemal tasemel.

Kursust soovitatakse neile gümnaasiumiõpilastele, kelle keemiaalased teadmised on vähemalt keskmisel või kõrgemal tasemel ja neile, kellel on ülikoolis edaspidi keemiat vaja.

Kursuse raskusest lähtuvalt hindamine arvetuslik.

 

Viimati muudetud: 09.09.2019