Pikapäevarühm

Tallinna Humanitaargümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus ja maksmise tingimused.

Pikapäevarühmade õppetasud on määratud haridusameti juhataja käskkirjaga

Pikapäevarühma päevakava 2017/18 õppeaastal

 1. PPR on THG poolt ainult 1. klassi õpilastele, kelle vanemad kirjutasid  avaldused ja päevakava vastu võtmiseks hiljemalt 5. septembriks. 2.-4. klassile viib pikapäevarühma tööd läbi MTÜ Koidu Kool.
 2. Pikapäevarühma avamiseks peab olema vähemalt 25 avaldust.
 3. Pikapäevarühm töötab tööpäeviti kella  13.00 kuni 17.00 (välja arvatud koolivaheajad, riigipühad).
 4. PPR on tasuline. Pikapäevarühma päev (13.00-17.00) maksab 3,68 eurot ja hind ei sõltu rühmas viibimise tundide arvust. Maksmine toimub iga kuu. Arve saadetakse e-meilile  10. kuupäevaks.
 5. Vanemad peavad informeerima õpetajat  lapse puudumise korral.
 6. Laps võib lahkuda rühmast ainult vanematega või vanemate loal.
 7. Pikapäevarühma lõunasöök maksab 1,34 eurot. Toiduraha tuleb kanda  firma Tuleleek arvele eelneva kuu 28. kuupäevaks:
  • Saaja: AS Tuleleek 
  • a/a: E192200221024028355 (Swedbank)
  • viitenumber 12600016
  • Selgitusse märkida: Tallinna Humanitaargümnaasium, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.

Kooli ja MTÜ Koidu Kool pikapäevarühmade koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust. Täpsemalt lugege maksu- ja tolliameti kodulehelt § 26 lg 2 ja lg 21

 • По вопросам оплаты группы продленного дня первоклассников можете обращаться к Анне Петровой по э-майлу:anna.petrova@humg.edu.ee или по телефону 6180133.
 • По вопросам оплаты группы продленного дня 2 – 4 классов: э – майл: koidukool97@gmail.com 

Порядок работы и условия оплаты группы продленного дня Таллиннской гуманитарной гимназии.

  1. Группа продленного дня формируется только из учеников 1 -4 классов ТГГ на основании заявлений родителей, поданных до 05.09.
  2. Решение об открытии группы принимается на основе количества поданных заявлений (не менее 25 заявлений / каждодневное посещение). Если заявлений меньше 25, то группа открыта не будет.
  3. Группа  работает с 13.00 до 17.00 с понедельника по пятницу (исключая каникулы и праздничные дни).
  4. Группа продленного дня платная. Один день стоит 3,68 euro независимо от количества часов, проведенных учеником в группе. Оплата производится каждый месяц. Счет за проведенные в продленной группе дни  высылается родителям на e-mail к 10 числу следующего месяца. Первый счет получите к 10 октября.
  5. Родители должны своевременно предупредить учителя, работающего в группе, об отсутствии ребенка.
  6. После группы продленного дня ребенка из школы забирает только родитель, предварительно сообщив об этом по телефону учителю, работающему в группе.
  7. Питание в группе продленного дня стоит 1,34 euro за день. Оплата за питание производится  на счет фирмы Tuleleek:
   • Saaja: AS Tuleleek
   • a/a: E192200221024028355 (Swedbank)
   • viitenumber 12600016
   • Selgitusse märkida: Tallinna Humanitaargümnaasium, lapse nimi, klass ning kuu või päevad, mille eest tasute.
  8.  На основании заявления родителя можно отчислить ребенка из группы продленного дня.  Заявление на отчисление из группы продленного дня (для первоклассников) можно заполнить здесь.

Viimati muudetud: 06.03.2018