Põhikooli tunnijaotuskava

         TUNNIJAOTUSKAVA 2020/21

EK- eestikeelne aineõpe

 

I KOOLIASTE

 

1.-3. KLASS

 

 

Aine

RÕK

lisa

1. A

1. B, C, D

2. A

2. B, C, D

3. A

3. B, C, D

1. Eesti keel

6

 

2

2

2

2

2

2

2. Vene keel

19

 

7

7

6

6

6

6

2. Inglise keel

3

2 (2. kl)

 

 

2

2

3

3

3. Matemaatika

10

 

3

3

3

3

4

4

4. Loodusõpetus

3

 

1 EK

1 EK

1EK

1EK

1EK

1EK

5. Inimeseõpetus

2

 

 

 

1 EK

1

1EK

1

6. Muusika

6

 

2 EK

2 EK

2 EK

2 EK

2 EK

2 EK

7. Kunst

3

 

1 EK

1

1 EK

1

1 EK

1 EK

8. Tööõpetus

6

 

2 EK

2

2 EK

2

2 EK

2

9. Kehaline kasvatus

8

 

1

1

2

2

3

3

10. Tants

 

 

1 EK

1 EK

1 EK

1 EK

 

 

Lubatud koormus

 

 

20

20

23

23

25

25

Kokku

 

 

20

20

23

23

25

25

 

 

 

 

 

 

II KOOLIASTE

 

 

4.-6.  KLASS

 

 

Aine/klass

RÕK

lisatud

4. A

4. B, C, D

5.A

5.B, C, D

6. A

6. B, C, D

1. Eesti keel

12

 

4

4

4

4

4

4

2. Inglise keel

9

1(5. kl)

3

3

4

4

3

3

3. Vene keel

11

 

5

5

3

3

3

3

4. Kirjandus

4

 

 

 

2

2

2

2

5. Matemaatika

13

 

4

4

4

4

5

5

6. Ajalugu

3

 

 

 

1EK

1

2

2

7. Loodusõpetus

7

 

2 EK

2 EK

2EK

2EK

3

3EK

8. Inimeseõpetus

2

 

 

 

1EK

1EK

1EK

1EK

9. Ühiskonnaõpetus

1

 

 

 

 

 

1EK

1

10. Muusika

4

 

2 EK

2 EK

1EK

1EK

1EK

1EK

11. Kunst

3

 

1 EK

1 EK

1EK

1EK/VK

1EK

1EK/VK

12. Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogia

5

 

1 EK-t

1 EK-t

2EK-t

2EK-t

2EK-t

2EK-t

13. Kehaline kasvatus

7

 

3 EK-p

3 EK-p

3EK-p

3 EK-p

2 EK-p

2 EK-p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubatud koormus

 

 

25

25

28

28

30

30

Kokku

 

 

25

25

28

28

30

30

t- tüdrukud p- poisid

 

 

 

 

 

III KOOLIASTE

 

7.-9.  KLASS

 

Aine/klass

RÕK

lisatud

7. A

7. B,C, D

8. A

8. B, C, D

9. A

9.B, C, D

1. Eesti keel

12

 

4

4

4

4

4

4

2. Inglise keel

9

2 (7, 9 kl)

4

4

3

3

4

4

3. Vene keel

6

 

2

2

2

2

2

2

4. Kirjandus

6

 

2

2

2

2

2

2

5. Matemaatika

13

 

5

5

4 EK

4

4

4

6. Geograafia

5

 

1 EK

1 EK/VK

2 EK

2 EK/VK

2 EK

2 EK/VK

7. Bioloogia

5

 

1 EK

1 EK/VK

2 EK

2 EK/VK

2 EK

2 EK/VK

8. Keemia

4

 

 

 

2 VK

2

2VK

2

9. Füüsika

4

 

 

 

2

2

2

2

10. Ajalugu

6

 

2 EK

2

2EK

2

2EK

2

11. Loodusõpetus

2

 

2 EK

2

 

 

 

 

12. Inimeseõpetus

2

 

1 EK

1

1EK

1

 

 

13.Ühiskonnaõpetus

2

 

 

 

 

 

2 EK

2

14. Muusika

2

 

1 EK

1EK

1EK

1EK

1 EK

1 EK

15. Kunst

2

 

1EK

1

1EK

1EK

1 EK

1 EK/VK

16. Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogia

4

 

2 EK

2 EK-t

2 EK-t

2 EK-t

 

 

17. Kehaline k.

6

 

  2 EK-p

2 EK-p

2 EK-p

2 EK-p

2 EK-p

2 EK-p

18. Loovtöö/tehnoloogia (kontakttunnita)

 

 

 

 

 

 

1EK/VK

1EK/VK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubatud koormus

 

 

30

30

32

32

32

32

Kokku

 

 

30

30

32

32

32

32

t- tüdrukud p- poisid

Viimati muudetud: 10.11.2020