Programmeerimine

Kursus “Programmeerimine” on gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel saavad õpilased programmeerimise algoskused. Eelnevat kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata.

Sissejuhatavas osas tutvume peamiste programmeerimist puudutavate mõistetega: algoritm, programm, andmetüüp, muutuja.

Viimati muudetud: 13.09.2021