Programmeerimine I

Kursus “Programmeerimine” on gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel saavad õpilased programmeerimise algoskused. Eelnevat kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata.

Sissejuhatavas osas tutvume peamiste programmeerimist puudutavate mõistetega: algoritm, programm, andmetüüp, muutuja.

Kursus viiakse läbi auditoorse ja e-kursusena (1h auditoorset tööd+2h iseseisvat tööd). Hindamine 5-palli süsteemis

Viimati muudetud: 21.09.2020