Trimestrid ja vaheajad

Õppetöö toimub põhikoolis trimestrite kaupa:

Trimestrid 2019/20.õa

I trimester 02.09.19 - 29.11.19

II trimester 02.12.19 - 06.03.20

III trimester 09.03.20 - 09.06.20

 2019/20., 2020/21.õppeaasta koolivaheajad Riigi Teataja

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

  2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Vastu võetud 07.12.2017 nr 33

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

 

Viimati muudetud: 12.09.2019