Üldandmed

Tallinna Humanitaargümnaasium asutati 1.09.1963. aastal aadressil Koidu tn. 97. Algselt oli kooli nimetus Tallinna 26. Keskkool. 1963 – 1966. aastani toimus õppetöö 1. kuni 4.klassini eesti keeles ja 5. kuni 9. klassini vene keeles. 01.09.1966 muutus kool ainult venekeelse õppega kooliks. A ja B klassides alustati inglise keele õpet esimesest klassist, aga vanemates klassides õpetati mõningaid ained inglise keeles. Kuni 1968. aastani oli kool kaheksaklassiline, aga alates 01.09. 1968 avati 9. klassid ja kool muutus keskkooliks ja kandis nime Tallinna 26. keskkool

1996. aastal kool muutis oma nimetust, milleks nüüd on Tallinna Humanitaargümnaasium. Tallinna Humanitaargümnaasium on üks suuremaid munitsipaalkoole vabariigis.

Kool omab pikaajalist kogemust inglise keele õpetamisel. Erilist tähelepanu pööratakse riigikeele õpetamisele. Koolis on eesti keele süvaõppega klassid, kus õppetöö toimub eesti õppekeelega koolide programmi ja õpikute järgi. Alates 2004. aastast liitus kool hiliskeelekümblusprogrammiga.

Kooli direktorid:

Faina Ivanitškina- 1963-1972

Nikolai Tšurilin- 1972-2005

Luule Kösler- 2005-

Viimati muudetud: 24.05.2019