Tallinna Humanitaargümnaasiumi õppekava

Tallinna Humanitaargümnaasiumi õppekava

Põhikooli õppekava                                                                             

Üldosa

 IKT                                                                                              

Keel ja kirjandus

Kehaline kasvatus

Kunstiained

Loodusained

Matemaatika

Sotsiaalained

Tehnoloogia

Võõrkeeled

Üldosa

 Gümnaasiumi õppekava

IKT

Keel ja kirjandus

Kehaline kasvatus

Kunstiained

Loodusained

Matemaatika

Sotsiaalained

Valikained

Võõrkeeled

Viimati muudetud: 25.10.2018