Tallinna Järveotsa Lasteaia soodustused

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

580195_212352358895700_953413428_n.jpg

 

Osaline kohatasuvabastus

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

 Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (540 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast;
  • 01.01.2019          3,21 eurot           540 eurot            Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 117

https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/kinnipeetud-tulumaks-tulumaksu-kinnipidamine/tootasu-alammaarad 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

 

100-protsendiline kohatasuvabastus 

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. 

Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.


Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu. 

 

Viimati muudetud: 02.02.2019