Tere tulemast Järveotsa Lasteaeda

Tallinna Järveotsa Lasteaia ürituste plaani leiate siit: üritused

Sada kingiideed EV 100 tähistamiseks

Tallinna Järveotsa Lasteaed 40 aastat

Tallinna Järveotsa Lasteaed osaleb  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatavas pilootprojektis “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas”. Iga päev korraldab õpetaja  tegevusi eesti keeles koostöös venekeelste kolleegidega.

Küsimused ja ettepanekud Tallinna Järveotsa Lasteaia kohta.

Lehekülje haldab: Jelena Mitrofanova, weebilehe administraator jelena.mitrofanova@jarveotsala.edu.ee

pilt.jpg

 

Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases

rõõmu

loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest.

Albert Einstein

 

 

Tere Tulemast!

Lasteaed töötab kogu suve!  Tere tulemast lasteaeda! 

Tallinna Järveotsa Lasteaed asub Haaberstis, aadressil Järveotsa tee 15.

Lasteaed on ehitatud ja ekspluatatsiooni antud 1978. aastal. Algselt oli lasteaia nimetuseks

Tallinna lasteaed nr 150, alates 27.10.1991.a Järveotsa Lastepäevakodu, alates

06.10.1999.a kannab nimetust Tallinna Järveotsa Lasteaed.

Lasteaed töötab 5 päeva nädalas, kella 06.30 - 18.30. Puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

 

Rühmade info all on kõigi rühmade lahtioleku ajad märgitud. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil ja e-posti vahendusel.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses laste vähesusega.

 

Aadress: Järveotsa tee 15, 13520 Tallinn

E-post:  jarveotsa@jarveotsala.edu.ee

Transport:
Buss: nr 10, 16, 26, 36, 61, 27, 4, 12, 13, 22 ( peatus Väike - Õismäe).

nr 36 ja 61 – Järveotsa tee peatus

Troll: nr 6, 7 (peatus Väike - Õismäe).

 

Meie juhtlause: „Iga päev tee oma tööd heameelega!“

 

Laps on kõige väärtuslikum asi, mida elu meile kingib.

Meie lasteaias, mis on hoolivust ja armastust täis, lapsed naudivad lapsepõlve rõõmu, avastavad maailma, saavad uusi teadmisi ja sõpru.

Kuidas me seda saavutame?

Meie lasteaias töötavad õpetajd, kelle kogemus ja oskused on teie lapse turvalise ja õnneliku elu tagajaks.

Meie lasteaias on avatud 12 rühma:

  • 2 sõimerühma
  • 1 eesti õppekeelega rühm
  • 1 eesti-vene õppekeelega rühm: "Hea Alguse" metoodika
  • 1 tasandusrühm kehapuuetega lastele
  • 1 tasandusrühm kõnepuuetega lastele
  • 4 "Hea Alguse" metoodika järgi töötava rühma
  • 2 aiarühma

 

Tallinna Järveotsa lasteaia eripära seisneb selles, et laste arendamisel ja õpetamisel kasutame 

 

 • Metoodilises töös kasutatakse kuulsa pedagoogi Johannes Käisi ideid, kuna tema üldõpetuse tuumaks on kodulugu ning integreeritud tegevused. Eesti keelt õpetatakse lõimituna lapse igapäevaellu. Eesti keele õppetegevusi viib läbi eesti keele õpetaja väiksemates alarühmades.

 

 • Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja kasutavad oma töös eestikeelseid liikumis- ja lauamänge. Muusikaõpetuses on kasutusele võetud Karl Orf `i teooria, mis aitab kaasa lapse isiksuse ja võimete arendamisele.

 

Lehekülje haldab:

Jelena Mitrofanova, weebilehe administraator tel. 6571294 jelena.mitrofanova@jarveotsala.edu.ee

Viimati muudetud: 29.02.2020