Kaasava eelarve tutvustus

 

Mis on Tallinna kaasav eelarve?

Kaasav eelarve tähendab seda, et kõik Tallinna elanikud saavad esitada oma kogukonnale meelepäraseid ideid, mida linna raha eest võiks rajada. Arvestada tuleb, et kaasava eelarve raha saab kasutada üksnes avaliku kasutuse ja vaba juurdepääsuga objektide jaoks.

Esitatud ideid hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletusele.

Igas linnaosas saab aastas ellu viia ühe, kaasava eelarve tingimustele vastava projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja mis on saanud kõige enam hääli.

Kaasaval eelarvel on palju pakkuda nii linlasele kui ka linnale

Kaasav eelarve

 • loob hea platvormi kogukondi edendavate ideede esile kerkimiseks;
 • tõstab elanike teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse majandamine toimub;
 • annab omavalitsusele vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest;
 • suurendab kodanikuaktiivsust ning annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata;
 • paneb elanikud ühiselt mõtlema ja tegutsema, suurendades sidusust ja kogukonnatunnet.

Tallinna kaasava eelarve protsessi kohustuslikud osad tagavad läbipaistvuse

Raha kasutamise nõuded. Kaasava eelarve raha eest elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning ei tohi tekitada omavalitsuse eelarvele edaspidi ebamõistlikke kulusid.

Avalikud arutelud. Kaasava eelarve protsessis korraldatakse kõigile huvilistele avatud teemakohaseid arutelusid.

Ekspertkomisjoni moodustamine. Ideede teostatavust hindav komisjon koosneb ekspertidest. Kaasatakse ka oma ala asjatundjaid, kes suudavad korrektselt hinnata ideede maksumust ning teisi olulisi näitajaid.  

Aruandekohustus. Kogu protsessi korraldus peab algusest lõpuni olema selge ja läbipaistev. Kaasava eelarve korraldajad annavad linna ametlikes kanalites infot nii teostatud kui ka teostamata projektidest, samuti tagasisidet protsessis osalejatele.

Lõplik otsustamine toimub rahvahääletusel. Kui ekspertkomisjon on hinnanud ideede teostatavust ning vastavust linnavolikogu kehtestatud tingimustele, suunatakse sõelale jäänud ideed rahvahääletusele. Iga linnaosa viib ellu ühe kõige enam hääli saanud idee.  

 

Protsess 2020/2021

Tallinna linna kaasava eelarve etapid

 • 7. oktoober – 12. november 2020: kaasava eelarve eelnõu ettevalmistamine ning menetlus linnavalitsuses, linnaosakogudes ja linnavolikogus
 • 16. november – 6. detsember 2020: ideede kogumine (infopäevad ideede esitamise võimaluste tutvustamiseks, ideekorje veebikeskkonnas ja posti teel)
 • 7.–20. detsember 2020: ideede teostatavuse hindamine (ideede täpsustamine autoritega ja sõelumine ekspertkomisjonis)
 • 22. detsember 2020 – 18. jaanuar 2021: ekspertkomisjoni läbinud ideede tutvustamine ja avalikud arutelud
 • 18.–31. jaanuar 2021: avalik hääletamine

  

Eelarve suurus

Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2021. aastal on kavandatud 800 000 eurot. Kogusummast 75% jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25% jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Summa jaguneb linnaosade vahel järgmiselt:

 • Haabersti: 96 120 eurot
 • Kesklinn: 103 380 eurot
 • Kristiine: 89 840 eurot
 • Lasnamäe: 128 060 eurot
 • Mustamäe: 104 860 eurot
 • Nõmme: 92 240 eurot
 • Pirita: 83 480 eurot
 • Põhja-Tallinn: 102 020 eurot

 

Viimati muudetud: 09.02.2021