Iseloomustus

Tere tulemast Tallina Kadaka Lasteaeda!

Asume Mustamäe vanemas piirkonnas suurtest teedest eraldi sisekvartalis kõrghaljastatud suurel ja hästi hooldatud territooriumil. Laste igakülgseks arendamiseks on nii õues kui toas loodud mitmekülgseid liikumisvõimalusi: liiklus/liikumisväljak, madalseikluspark 7 atraktsiooniga, tartaankattega jooksurada, alaline liumägi, spordiväljak, pidevalt uuenevate vahenditega võimla jpm põnevat. Lasteaias on oma suusabaas. Igal rühmal on oma mänguväljak eakohase inventariga.

Tallinna Kadaka Lasteaias on 11 rühma, nendest 6 on eesti õppekeelega, 3 vene õppekeelega, 2 keelekümblusrühma, 1 tasandusrühm, 2 sõimerühma. Hetkeseisuga töötab lasteaias 46 inimest. Meil on logopeed, liikumisõpetaja ja muusikaõpetajad (neist üks eesti ja üks vene õppekeelega).

Kadaka lasteaia eripära on kakskeelsus ja multikultuursus. Sellest tulenevalt on võtmeala  oma juurte tunnetamise õpetamine, et keegi ei tunneks end pidetult – seda aitab meie kodukoha printsiibist tulenev tegevus. Asume endises Kadaka külas ja sellega on seotud kõik meie tegevused. Meie tegevusi toetavad  ühised väärtused, isamaalisus. Kaasaegse lasteaiana on üheks meie võtmetegevuseks lastele liikluskasvatuse ja turvalise liikumise õpetamine.  Teiseks võtmetegevuseks on läbi kõigi õppeaastate mäng/mängutingimused/mänguoskused. Läbi erinevate aktiivõppemeetodite toimub laste tunde-ja väärtuskasvatus ning sotsiaalsete oskuste arendamine, mida toetavad erinevad sellealased konkursid.

Viimati muudetud: 28.02.2019