Laps läheb kooli

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini eKooli kaudu.

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. 

Uuri lähemalt Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Koolikohuslasest lapsele väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, kus on kirjeldatud lapse arengunäitajad vastavalt õppekavale. Nooremale lapsele väljastab lasteaed hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Kui laps lõpetab lasteaias käimise, tuleb vanemal esitada sellekohane avaldus. 

Viimati muudetud: 27.03.2019