Teenused ja hinnad

Kohatasu

1. jaanuarist 2019. a. on vanema osa määra suuruseks  65,88 €.
Alus: Tallinna Haridusameti „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise“ käskkiri 19.12.2018 nr HA-4/95.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (540 €/kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

 

Toiduraha

Kadaka lasteaia köögis organiseerib toitlustamist MERVIR OÜ (aadress Luite 36, e-post info@mervir.ee ).
Toidupäeva maksumus sõimerühmas 1,69 € ja aiarühmas 1,99 €.

Tallinna linna elanikuks registreeritud lastele hüvitab linn toidupäeva maksumuse kuni 2 € väärtuses. Seega on Tallinna elanikuks registreeritud lastele Kadaka lasteaias toit tasuta.

Tallinna Linnavalitsuse määrus lasteaedade toidukulu katmise kohta.

Ruumide rent

Ruumide rendihinnad tulenevad Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjast 1-2/319 08.06 2010.
Kadaka lasteaed rendib saali ja võimlat järgneva hinnaga:
saali ja võimla kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni 13 €/t ja saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni lasteringiteks ja huvitegevuseks 6 €/t.

 Arvete info

Raamatupidajad väljastavad Teile igakuiselt LASTEAIA ARVEID. Vahel aga juhtub, et Teie e-posti need ei jõua. Mida siis teha?

Kui Te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10. kuupäevaks oma e-postile saanud, siis

  • soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
  • vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud sellisest, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. Tähelepanu! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega.

Kui Teil tekib küsimusi

  • arve andmete osas (nt toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud), siis palun võtke ühendust lasteaiaga, kes täpsustab andmeid;
  • arvete saatmise ja tasumiste osas, siis palun kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee
Viimati muudetud: 26.03.2019