2018-2019 õppeaasta eesmärgid

 

EESMÄRGID

2018-2019 õppeaastaks

  • Lapse individuaalse ja kultuurilise  eripäraga on arvestatud.
  • Laps tunneb, väärtustab ja huvitub loodusest ning hoolib oma tervisest.
  • Terviseedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.
  • Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lapsevanemate koostöö.

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 20.09.2018