2019-2020 õppeaasta eesmärgid

 

EESMÄRGID

2019-2020 õppeaastaks

  • Sissehindamissüsteemi uuendamine.
  • Personali arendamine ja ametialase  kompetentsuse tõstmine.
  • Lasteaia õppe- ja kasvatustöös lapsest lähtuvate põhimõtete rakendamine.
  • Terviseedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.
  • Partnerlussuhete ja koostöö arendamine lasteaia personali ja laste arengu toetamiseks.

  • Lasteaia kaasaegse ja turvalise õppi- ja kasvukeskkonna loomine.

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 12.09.2019