2020-2021 õppeaasta eesmärgid

EESMÄRGID

2020-2021 õppeaastaks

 

  • Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse.
  • Lapse erivajadused on arvestatud.
  • Rakendatud on õppetegevuste läbiviimisel põhimõte „ Me õpime kõikjal“.
  • Terviseedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.
  • Partnerlussuhted on arendatud.

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 15.09.2020