Ajalugu ja traditsioonid

Lasteaed Kelluke asub Põhja-Tallinna linnaosas. Lasteaed Kelluke alustas tööd 28. septembril 1968. a. 23. novembrist 1994. a. sai lasteaed endale nime Kelluke.

Hetkel on lasteaias: 3 vene õppekeelega rühma ja 8 eesti õppekeelega rühma ning 1 kahesuunalise keelekümbluse rühm.

Liitusime detsembril 2012 Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga.

Meie lasteaed liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga veebruaril 2015. Praeguseks on meie lasteaiast metoodikaga liitunud 5 rühma: Pokude, Lotte, Jänkude, Kakuke ja Puhhi rühmad.

Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni 19.00.

Lasteaed Kelluke on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks arenguks. Lasteaeda iseloomustavad ühised väärtused, sõbralik õhkkond, väljakujunenud organisatsioonikultuur ning materiaal-tehniliste vahendite koordineeritud kasutus.

Aastatega on lasteaias kujunenud välja püsivad traditsioonid:

 • Lasteaia sünnipäev
 • Personali ühisüritused
 • Spordivõistlused ja mängud
 • Rahvakalendri- ja teiste tähtpäevade tähistamine
 • Leiva- ja salatipäevad
 • Perepäev
 • Sõbrapäev
 • Teatrikuu – lasteteatrite ülevaatus
 • Kevadkarneval
 • Emadepäev
 • Isadepäev
 • Tervisepäevad
 • Koolisaatmise pidu

 

Hoone tehniline seisukord on hea. 2011-2013.a. on lasteaias tänu investeeringutele tehtud  viie rühma kapitaalremont, A korpuse katuse vahetus ja uus piirdeaed.

Lasteaias on paigaldatud tuletõrje ja valvesüsteemid. Kõikides ruumides on uus ja kaasaegne sisustus.

Lasteaia mänguväljakul on uued ronimisvahendid ja kiiged. Sõimerühmade territoorium on piiratud piirdeaiaga.  

Lasteaial on olemas oma kodulehekülg http://www.tallinn.ee/kelluke/  ja sümboolika.

Lasteaia eelarvelisi ressursse kavandatakse ja planeeritakse arengukava tegevuskava realiseerimiseks. Raharessursside investeerimine õpikeskkonna arendamisele toimub lasteaias meeskondliku töö alusel. On rakendatud kokkuhoiukava.

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 10.11.2020