Hoolekogu otsused

Hoolekogu koosoleku otsused 26.09.2017 

 Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ning asendaja valimine 2017/2018 õppeaastaks.

2. Toitlustamise ning kohatasu  soodustuste määramine.

3. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2017/2018  kooskõlastamine.

4. Jooksvad küsimused.

Otsused:

 1. Valida Hoolekogu esimeheks Janno Kauts. Valida Hoolekogu aseesimeheks  Maie Talts.
 2. Vabastada kohatasust 80% kõikidele taotlejatele alates 01.09.2017.a. kuni 31.08.2018.a.
 3. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2017/2018 õ.a.

 

Hoolekogu koosoleku otsused 5.12.2017

Päevakord:

 1. Toidukulu päevamaksumuse muudatus alates 01.01.2018.
 2. Komplekteerimine 2018/2019 õppeaastaks.
 3. Logopeedilise uuringu kokkuvõte.
 4. Jooksvad küsimused.

Otsused:

 1. Kinnitada Lasteaias Kelluke alates 01.01.2018. a toiduraha maksumuseks sõimerühmas 1,75 € päevas ja toiduraha aiarühmas 1,90 € päevas.
 2. 2018. sügisel moodustada vanem rühm ning avada 2018. sügisest üks sõimerühm.
 3. Alates 01.01.2018 luua lasteaias logopeedi ametikoht koormusega 0,5.

Hoolekogu koosoleku otsused 18.01.2018

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2017.a. analüüs.

2. Kohatasu soodustuste määramine.

3. Lapsevanemate rahulolu uuring 2017.a. (ettepanekud).

3. Jooksvad küsimused.

Otsused:

1.      Lasteaed Kelluke arengukava 2017.a. analüüs on läbi arutatud ja heaks kiidetud.

2.      Kinnitada  lapsevanema kohatasust vabastamise taotlus 80% ulatuses alates 01.01.2018 kuni 31.08.2018.

3.      Hoolekogu on tutvunud Lasteaed Kelluke lapsevanemate rahulolu uuringu tulemustega.

Hoolekogu koosoleku otsused 12.03.2018

Päevakord:

1.     Rühmade komplekteerimine 2018/2019.a. ja laste arvu kinnitamine.

2.     Suvine töökorraldus 2018.a.

3.     Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2017.a. eest.

4.     Jooksvad küsimused.

 Otsused:

1. Teha ettepanek Lasteaed Kelluke direktorile moodustada liitrühmad 2018/2019.a. komplekteerimisel. Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade ning sõimerühma laste arvu 2018/2019 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled            liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Päevalilled           liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Kakuke                aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+4

Puhh                    aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pokud                  liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Sipsik                   aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lotte                    aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (kahesuunalise keelekümblusega rühm)

Muumid               aiarühm      6-7 aastased lapsed    laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lepatriinud         sõimerühm 1,5-3 aastased lapsed    laste arv     14+2 ( ühe ruumiga rühm)

Jänkud                aiarühm      3-6 aastased  lapsed      laste arv     20+4

Naksitrallid         liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2 (ühe ruumiga rühm)

Pipi                      aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20     (ei suurendata seoses sellega, et rühmas on üks erivajadusega laps, suur laste kohalkäimine ja ühe ruumiga rühm).

 

Muumide rühmast lapsed, kes lähevad kooli 2019. aastal, liituvad Naksitrallide rühmaga alates 15.08.2018 (5-aastased lapsed liituvad Pokude või Jänkude rühma). Lepatriinude rühmast kooli mitteminevad lapsed liituvad Jänkude rühmaga alates 15.08.2018.

 

2.  Suvine töökorraldus 2018.a.

 • Kakuke rühm:

01.06.2018 kuni 17.06.2018 töötab tavapäraselt

18.06.2018 kuni 31.07.2018 ei tööta

01.07.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Lepatriinude rühm :

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Pipi  ja Pokude rühmad:

on liidetud 01.06.2018  kuni 31.08.2018

 • Naksitrallide rühm :

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Lotte rühm:        

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt       

 • Sipsiku rühm:

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt       

 • Muumide rühm:

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 12.08.2018 rühm ei tööta

13.08.2018  kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt                          

 • Puhhi rühm:

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 12.08.2018 rühm ei tööta

13.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Päevalillede ja Rukkillilede rühmad:

on liidetud 01.06.2018  kuni 31.08.2018

 • Jänkude rühm:     

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 12.08.2018 rühm ei tööta

13.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt       

 

Hoolekogu koosoleku otsused 20.09.2018

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 2018/2019 õppeaastaks

2. Kohatasu soodustuste määramine

3. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2018/2019  kooskõlastamine

4. Lasteaed Kelluke sisehindamise aruande 2015-2018 kooskõlastamine

5. Muu

Otsused:

1. Hääletuse tulemus:

Hääletuse tulemusena valiti hoolekogu esimeheks Tõnis Meister

Hoolekogu aseesimees valiti Nele Soobik

2. Vabastada vanema poolt kaetava osa määra maksmisest alates 01.09.2018.a. kuni 31.08.2019.a. kõikidele võrdselt 80% ulatuses.

3. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2018/2019 õ.a.

4. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke sisehindamise aruanne 2015-2018.

Hoolekogu koosoleku otsused 31.10.2018

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2019-2024  kooskõlastamine.

2. Muu.

Otsused:

1. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke arengukava aastateks 2019-2024.

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 20.11.2018