Kahesuunaline keelekümblus

 

Alates 15.08.2016 avatakse Lasteaias Kelluke kahesuunalise keelekümbluse rühm, kus on koos nii eesti kui ka vene kodukeelega lapsed. Õppetöö toimub pool päeva eesti ja pool päeva vene keeles. Antud rühma võtame vastu lapsi (sünniaasta 2013) järjekorra alusel.

Kahesuunaline keelekümblus on uus ja värske lähenemine keeleõppes. Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus. Lasteaedades kahesuunalise keelekümbluse ettevalmistamisel kasutatakse ka kogemusi Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest.

Tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, ettevalmistust ja käivitamist koordineerib SA Innove keelekümbluskeskus.

Täiendav info on siin: http://kke.innove.ee/ või telefonil 6 413 288.

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 07.02.2019